De website van je leven.

Vijf prangende vragen aan de huwelijksnotaris

Leestijd: 7 minuten x bewaard als favoriet
Marike Ooms

Jaarlijks worden er meer dan 60.000 huwelijken gesloten. Blijkbaar vinden we het met zijn allen dus best fijn om een officiële verbintenis met elkaar aan te gaan. Wij vroegen huwelijksnotaris Jeroen Blankestijn van Blankestijn Notariaat Advies Mediation over deze verbintenis, bijbehorende afspraken en natuurlijk de veelvoorkomende fouten die worden gemaakt. Zo bereiden we je vast een beetje voor op jouw ‘mooiste dag van je leven’.

Welke financiële voordelen biedt trouwen?

“Door te trouwen word je fiscale partners voor de Belastingdienst. Dat kan gunstig uitpakken bij het onderling verdelen van de inkomsten en aftrekposten. Een ander voordeel heb je pas bij het overlijden van een van de partners. Je hebt dan recht op een hoge vrijstelling voor de erfbelasting, waardoor je belastingvrij ruim € 600.000 van elkaar kunt erven. Ook heeft een weduwe of weduwnaar na overlijden automatisch recht op partnerpensioen. Recht op alimentatie kan een ander financieel voordeel zijn.”

Wat moeten we niet vergeten bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden?

“Dat hangt ervan af waarom men huwelijkse voorwaarden wil opstellen. Is dit vanwege ondernemersrisico of de verwachting van schenkingen of erfenissen, die men privé wil houden? Belangrijke aandachtspunten voor de huwelijkse voorwaarden zijn het vermogen bij aanvang van het huwelijk, hoe men de inkomsten en de kosten van het huishouden wil delen en hoe men met elkaar wil afrekenen aan het einde van het huwelijk, door scheiding of overlijden.”

Wat zijn de grootste missers die u bent tegengekomen?

“Soms vergeet men om vóór het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen. Je trouwt dan automatisch in gemeenschap van goederen en de vermogens van beide partners worden gemeenschappelijk eigendom. Als je dan alsnog huwelijkse voorwaarden wilt, moet je eerst officieel de gemeenschap van goederen verdelen. Waren de vermogens vóór het huwelijk nogal ongelijk, dan moet je eerst toestemming van de Belastingdienst hebben om die oorspronkelijke situatie te kunnen herstellen. De gemeenschap van goederen zorgt er namelijk voor dat je allebei 50/50 eigenaar van alles bent.”

“Ga je vervolgens ongelijk verdelen, dan kan de Belastingdienst dat als een schenking zien, en daar moet je dan belasting over betalen. Met het ingaan van de nieuwe wet op gebied van huwelijkse voorwaarden op 1-1-2018, is dit veranderd. Die wet beperkt de gemeenschap van goederen tot alles wat ná het trouwen van jullie samen is geworden. Wel is het met die nieuwe wet van belang om bij het begin van het huwelijk te beschrijven welk vermogen ieder op dat moment heeft. Anders is bij een scheiding niet te bewijzen wat van wie was.”

Een andere misser is dat mensen vaak vergeten dat ze in de huwelijkse voorwaarden hebben afgesproken om jaarlijks het spaargeld te verrekenen. Doe je dit niet ieder jaar, dan kan dat heel vervelende gevolgen hebben bij een echtscheiding, omdat volgens de wet op dat moment dan alles alsnog bij helft verdeeld moet worden, dus niet alleen het niet verrekende spaargeld. Dat gaat dus veel verder dan ze verwachten en zouden willen.

Is het altijd nodig of verstandig om naast huwelijkse voorwaarden ook meteen een testament op te maken?

“Echtgenoten worden erfgenamen van elkaar. Maar wie erven er wanneer beide overlijden? Regel je niets, dan erft de familie van de partner die het langste leeft. Maar overlijden beide kort na elkaar, door bijvoorbeeld een ongeluk, dan kan het onrechtvaardig voelen dat de gehele erfenis van beiden naar de familie aan één kant gaat. Ook regelt de Wet sinds 2003 dat kinderen nog geen erfdeel kunnen opeisen zolang een van de ouders nog in leven is. Toch kan het voor de erfbelasting behoorlijk schelen of men wel of geen testament heeft.”

“Daarnaast kun je in een testament vastleggen wie de voogdij krijgt over minderjarige kinderen, wanneer beide ouders overlijden en je kunt ervoor zorgen dat de erfenis alleen voor de eigen kinderen is en niet voor aangetrouwden. Het is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie, maar over het algemeen geldt dus dat het verstandig is om een testament op te stellen voor je gaat trouwen. Mocht je ervoor kiezen dit niet te doen, doe het dan in elk geval op het moment dat jullie kinderen krijgen.”

Kun je besparen op notariskosten of zijn die eigenlijk altijd wel ongeveer gelijk?

“Vergelijken loont altijd, ook bij notarissen. Het is alleen vrij lastig om een eerlijke vergelijking te maken. Hoewel notariskosten vaak flink lijken te verschillen op het eerste gezicht, valt dit in werkelijkheid vaak mee. Sommige notarissen offreren een basisprijs met meerwerk. Andere notarissen lijken duurder, maar die leveren ‘fullservice-diensten’. Dit maakt vergelijken lastig. Belangrijker is dat je voor goed advies over huwelijkse voorwaarden en testamenten een notaris uitkiest die zich in deze zaken gespecialiseerd heeft.”

Laad volgende
De website van je leven gaat over jouw leven. Wij willen 17 miljoen Nederlanders helpen meer grip te krijgen op hun financiën. Hen te helpen zelf keuzes te maken. Van verzekerd naar zelfverzekerd. Onze overtuiging is dat organisaties een actieve maatschappelijke rol moeten nemen. Om de dialoog aan te gaan. Te luisteren en te handelen. Jou te helpen met inzichten en feiten. We streven naar transparantie; voor onze eigen organisatie én voor de samenleving. Ook als dat ongemakkelijk is. Daarom hebben wij de Website van je leven ontwikkeld.