De website van je leven.

Liefde is... samen meer belastingvoordeel

Leestijd: 5 minuten x bewaard als favoriet
Marike Ooms

Wist je al dat er aan trouwen ook best leuke financiële voordelen zitten? Door in het huwelijksbootje te stappen worden jullie automatisch fiscale partners en dat kan leiden tot een belastingbesparing van soms wel € 1.000 per jaar. Daarom hieronder drie dingen die je best graag wilt weten over de aangifte van jullie inkomstenbelasting:

1: Interessante aftrekposten

Bij bepaalde inkomsten en aftrekposten mogen jullie zelf bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte, als het totaal maar 100% is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de kosten voor de eigen woning, specifieke zorgkosten, partneralimentatie, giften en studiekosten.

Zo kan degene met het hoogste inkomen bepaalde aftrekposten op zich nemen tegen het hoogste tarief, zodat je meer geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Stel je hebt samen een woning gekocht waarvan jullie beide 50% eigenaar zijn.

Een rekenvoorbeeld:

Als de hypotheekrente € 15.000 per jaar is en het eigenwoningforfait (percentage van de WOZ-waarde van de woning) € 1.650 is, geldt voor de Belastingdienst dat de ‘inkomsten’ van de eigen woning € 13.350 negatief zijn.

Als de ene partner een inkomen van € 75.000 heeft en de ander € 15.000 dan is het gunstig om de negatieve inkomsten uit de woning voor 100% op te geven bij de degene met het hoogste loon. Die kan namelijk 52% aftrekken van de kosten en het lage inkomen slechts 33%. Je krijgt dan 52% terug van € 13.350 = € 6.942.

Als jullie geen fiscale partners waren moest ieder 50% van de ‘inkomsten’ van de woning opgeven. Dat zou zijn: 52% van € 6.675 = € 3.471 en 33% van € 6.675 = € 2.202,75. In totaal krijg je dan € 5.673,75 terug. Dat scheelt dus € 1.268,25.

2: Heffingskorting

Wie geen inkomen heeft, krijgt geen heffingskorting. Dat is een korting op inkomstenbelasting en premies zorgverzekeringen. Maar heb je geen inkomen en wel een partner met inkomen (boven € 11.000 bruto per jaar), dan krijg je de heffingskorting wél. En dat kan jaarlijks tot wel € 2.242 opleveren.

3: Risicospreiding

Heeft een van jullie een eigen bedrijf, dan kan een deel van de inkomsten onder de afspraken van de huwelijkse voorwaarden jaarlijks naar de partner worden overgemaakt. Hierdoor kun je deze winsten ‘veilig’ stellen, voor het geval het bedrijf ooit failliet gaat. Wel belangrijk om dit ieder jaar te doen, dat wordt nog wel eens vergeten.

Laad volgende
De website van je leven gaat over jouw leven. Wij willen 17 miljoen Nederlanders helpen meer grip te krijgen op hun financiën. Hen te helpen zelf keuzes te maken. Van verzekerd naar zelfverzekerd. Onze overtuiging is dat organisaties een actieve maatschappelijke rol moeten nemen. Om de dialoog aan te gaan. Te luisteren en te handelen. Jou te helpen met inzichten en feiten. We streven naar transparantie; voor onze eigen organisatie én voor de samenleving. Ook als dat ongemakkelijk is. Daarom hebben wij de Website van je leven ontwikkeld.