De website van je leven.

Gemeenschap van goederen: eerlijk zullen we alles delen?

Leestijd: 3 minuten x bewaard als favoriet
Marike Ooms

Denk je bij trouwen alleen maar aan jurken, ringen en een knalfuif? Er zit daarnaast ook echt een wat zakelijker kant aan deze verbintenis. Hebben jullie bijvoorbeeld al nagedacht over de voorwaarden waaronder jullie willen trouwen? Gaan jullie voor ‘gemeenschap van goederen’ of ‘huwelijkse voorwaarden’? Trouwen in gemeenschap van goederen heeft vanaf 1 januari 2018 een andere betekenis gekregen. Hieronder zetten we de nieuwe afspraken op een rij:

1: Voor en na ‘ja’

Gemeenschap van goederen betekent vanaf 1 januari 2018 dat alle goederen die ná het jawoord verworven zijn van jullie samen zijn. Alles van vóór het huwelijk is privé. Dat betekent dat bij een scheiding alleen die zaken verdeeld moeten worden die tijdens het huwelijk verworven zijn, of dit nu spaargeld is of juist schulden zijn.

2: Schenkingen

Schenkingen en nalatenschappen vormen een uitzondering op de afspraken hierboven. Krijgt een van jullie tijdens jullie huwelijk een schenking of nalatenschap, dan valt deze automatisch onder het privévermogen van degene die een bedrag ontvangt. Dit is dus ook het geval als er geen officiële uitsluitingsclausule is opgenomen.

3: Eigen onderneming

Heeft een van jullie een eigen onderneming (VOF, aandelen in een BV of eenmanszaak), dan valt deze onder de ‘goederen’. Een onderneming die vóór het huwelijk al bestond is privé-eigendom. Een onderneming die tijdens het huwelijk wordt opgezet, valt onder de gemeenschappelijke goederen. En ook de winst die tijdens het huwelijk wordt behaald, valt daaronder. Hetzelfde geldt overigens voor de verliezen van deze onderneming.

4: Leg jullie zaken vast

In deze nieuwe regeling is het dus van belang te weten hoe de stand van zaken er voor jullie uitziet op het moment dat jullie met elkaar trouwen. Het is daarom raadzaam om te omschrijven wie welk vermogen en welke schulden heeft vóór het huwelijk. Als deze zaken niet kunnen worden aangetoond, vallen ze automatisch onder de gemeenschappelijke goederen.

Precies andersom

Was het voorheen zo dat je als niet onder huwelijkse voorwaarden trouwde, je automatisch in gemeenschap van goederen trouwde, nu is dat precies andersom. Je trouwt nu automatisch onder ‘beperkte gemeenschap van goederen’, wat het meeste lijkt op de huwelijkse voorwaarden. De bezittingen en schulden van vóór het huwelijk blijven privé en alles wat jullie na het aangaan van de huwelijksverbintenis krijgen en verdienen wordt van jullie samen en valt dus onder de ‘gemeenschap van goederen’.

Nog steeds zijn er natuurlijk situaties waarin het wenselijker is om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij grote financiële ongelijkheid, wanneer een van beide grote schulden heeft en wanneer een van beide grote zakelijke risico’s loopt.

Laad volgende
De website van je leven gaat over jouw leven. Wij willen 17 miljoen Nederlanders helpen meer grip te krijgen op hun financiën. Hen te helpen zelf keuzes te maken. Van verzekerd naar zelfverzekerd. Onze overtuiging is dat organisaties een actieve maatschappelijke rol moeten nemen. Om de dialoog aan te gaan. Te luisteren en te handelen. Jou te helpen met inzichten en feiten. We streven naar transparantie; voor onze eigen organisatie én voor de samenleving. Ook als dat ongemakkelijk is. Daarom hebben wij de Website van je leven ontwikkeld.