De website van je leven.

Een ton voor de studietijd: waar betalen we dat van?!

Leestijd: 5 minuten x bewaard als favoriet
Marike Ooms

Een studerend kind kost een smak geld als je alles bij elkaar optelt: studie, boeken, woonruimte, kleding, levensonderhoud. Met de cijfers van het Nibud komen we op een totaal van € 13.514 per jaar. Met een hbo-student die gemiddeld 4,6 jaar over de studietijd doet kom je dan op € 62.164. Met een wo-opleiding, waar studenten gemiddeld 6,5 jaar over doen, op maar liefst € 87.841.

De kosten vormen een combinatie van de studie zelf, woonruimte en levensonderhoud. Een deel van de kosten heb je zelf in de hand, daar valt nog op te besparen. Maar er is ook een groot deel dat je gewoon kwijt bent, wat jullie kind ook doet.

Collegegeld: € 2.006

Een groot deel van je opleiding betaalt de overheid. Daarnaast betaalt het kind zelf collegegeld of lesgeld. Een jaar studeren aan een universiteit of hogeschool kost € 2.006. Voor een mbo-opleiding ligt dat bedrag iets lager. Met een hbo-opleiding is dit al € 9.227,60 in totaal, voor wo-studenten € 13.039.

Huur: € 4.800

De maandelijkse huurlasten zijn erg hoog voor studenten. Steeds meer studenten kiezen er daarom voor om het eerste of de eerste twee of zelfs drie jaar bij hun ouders te blijven wonen. Daarmee bespaar je dus al snel € 400 per maand. Jullie kunnen bedenken om tijdens de periode dat jullie kind thuis blijft wonen een bedrag opzij te zetten om alvast te sparen voor de duurdere jaren die komen, de jaren waarin jullie kind wel op kamers woont. Ieder jaar dat een kind thuis blijft wonen levert € 4.800 op.

Zorgverzekering: 1.127 euro

In een top-5 van zorgverzekeringen voor studenten staat bovenaan de goedkoopste verzekering met kosten van € 93,95 per maand. Dat is € 1.127 per jaar. Over de hele studieperiode voor de hbo-student is dat € 5.186 en voor de wo-student € 7.328,10. Verdient een student een paar honderd euro per jaar en heeft hij geen (enorm) eigen vermogen, dan kan hij wel € 88,- per maand aan zorgtoeslag terugkrijgen. De totale kosten voor de zorgverzekering komen dan op € 5,95 per maand. Hierbij zijn het eigen risico en de tandartskosten niet meegenomen.

De totale besparing komt dan op € 1.056 per jaar, dus €4.858 voor hbo-studenten en € 6.864 voor wo-studenten over de gehele studieperiode.

Boeken e.d.: € 684
Ontspanning: € 1.728
Extra’s: € 1.200
Boodschappen: €1.932

Eigen bijdrage kinderen

Voor deze enorme berg aan kosten hoef je als ouders natuurlijk niet alleen te staan. Studerende kinderen kunnen prima zelf wat geld verdienen met een bijbaan. Bijna 70% van de studenten op het hbo en wo doet dit ook. Daarmee verdienen ze gemiddeld € 354 per maand. Daarmee kom je op € 4.248 per jaar. Omgerekend is dat voor de hele studieperiode € 19.541 voor de hbo-student en € 27.612 voor de wo-student. Kan je deze wat uit elkaar trekken? Daarmee kunnen ze prima de boodschappen en extra’s betalen. Bespreek met elkaar wat een goede verdeling van de kosten is en hoeveel ze uiteindelijk bij zullen lenen van DUO om helemaal uit te komen.

Laad volgende
De website van je leven gaat over jouw leven. Wij willen 17 miljoen Nederlanders helpen meer grip te krijgen op hun financiën. Hen te helpen zelf keuzes te maken. Van verzekerd naar zelfverzekerd. Onze overtuiging is dat organisaties een actieve maatschappelijke rol moeten nemen. Om de dialoog aan te gaan. Te luisteren en te handelen. Jou te helpen met inzichten en feiten. We streven naar transparantie; voor onze eigen organisatie én voor de samenleving. Ook als dat ongemakkelijk is. Daarom hebben wij de Website van je leven ontwikkeld.