De website van je leven.

Schat, wie kan er beter doodgaan? Jij of ik?

Leestijd: 3 minuten x bewaard als favoriet
Claire van Woudenbergh

Een gesprek over doodgaan. En dan ook nog het overlijden van iemand waar je onvoorstelbaar veel van houdt. Niet echt voer voor een gezellige avond uit. Maar toch is het goed om het er over te hebben. Over het praktische deel. Van hoe jullie dingen geregeld hebben. En hoe de ander (financieel) achter blijft als er iets gebeurt.

Zakelijk

Eén van de redenen waarom het moeilijk is dit gesprek te voeren, is omdat je al snel vervalt in de emotie. Probeer het verdriet dat je zou voelen voor nu even te parkeren. Prent jezelf in dat dit een zakelijk ding is. Focus hierbij op 3 punten:

  • 1. Hoe wil de één verder leven als de ander overlijdt. In praktische zin dus.
  • 2. Wat betekent dit financieel gezien?
  • 3. Hoe pas je inkomen en uitgaven aan in de nieuwe situatie?

Als je echt de tijd neemt om hierbij stil te staan, komen de vervolgvragen vanzelf. Dit kan overweldigend zijn. Realiseer je dat het ook hier in essentie vaak maar om 3 onderwerpen gaat:

  • 1. Inkomen: welk inkomen houdt de één over als de ander overlijdt? Denk hierbij aan inkomen uit werk, spaargeld en eventueel nabestaanden- en wezenpensioen.
  • 2. Wonen: wil degene die achter blijft in jullie huis blijven wonen? Ga hierbij na of jullie een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten. Dat hebben de meeste mensen met een koopwoning sowieso gedaan. Soms zelfs zonder het te weten. Een dergelijke verzekering zorgt ervoor dat je de hypotheek geheel of gedeeltelijk kunt aflossen als één van jullie zou overlijden.
  • 3. Zorg voor de kinderen: wat is ervoor nodig om de zorg van je kinderen goed te regelen? Vereist dit minder werken, meer opvang, of wellicht extra inzet van je netwerk?

En tot slot: het is goed om hier eens uitgebreid bij stil te staan, maar pieker je niet suf. Maak een plan over de hoofdlijnen, neem zo nodig maatregelen en vertrouw er op dat details te zijner tijd wel op hun plaats vallen.

Laad volgende
De website van je leven gaat over jouw leven. Wij willen 17 miljoen Nederlanders helpen meer grip te krijgen op hun financiën. Hen te helpen zelf keuzes te maken. Van verzekerd naar zelfverzekerd. Onze overtuiging is dat organisaties een actieve maatschappelijke rol moeten nemen. Om de dialoog aan te gaan. Te luisteren en te handelen. Jou te helpen met inzichten en feiten. We streven naar transparantie; voor onze eigen organisatie én voor de samenleving. Ook als dat ongemakkelijk is. Daarom hebben wij de Website van je leven ontwikkeld.