De website van je leven.

Dit is geregeld als je partner plots komt te overlijden

Leestijd: 3 minuten x bewaard als favoriet
Marike Ooms

Komt je partner plotseling te overlijden en hadden jullie niets vooraf geregeld? Hoewel er heel veel dingen zijn die je zelf moet regelen, worden er ook zaken voor je geregeld vanuit de overheid. Zo heb je, als jullie kinderen onder de achttien jaar hebben, automatisch recht op een nabestaandenuitkering (Anw).

Wanneer iemand overlijdt wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de gemeente, die diverse andere instanties hierover inlicht. Een van die instanties is de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Zijn zorgen ervoor dat je automatisch na het overlijden van je partner een nabestaandenuitkering krijgt.

Nabestaandenuitkering

Voor het ontvangen van deze uitkering maakt het niet uit of jullie getrouwd waren of samenwoonden. De uitkering is bedoeld voor iedereen die kinderen onder de achttien jaar heeft of wie meer dan 45% arbeidsongeschikt is. Ook geldt de uitkering alleen als de nabestaande de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Volledig of gedeeltelijk?

Wie geen andere inkomsten heeft krijgt een volledige nabestaandenuitkering (Anw). Het brutobedrag hiervan is € 1.181,68 per maand. Bij wie wel andere inkomsten heeft, kan het zijn dat het inkomen helemaal of gedeeltelijk wordt afgetrokken van de nabestaandenuitkering. Een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering of nabestaandenuitkering uit een ander land wordt helemaal van de Anw afgetrokken.

Huur- en zorgtoeslag

Kregen jullie als fiscale partners bepaalde toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag? Dan kan het overlijden van een partner hierop invloed hebben. Door verandering in inkomen kan het zijn dat je recht hebt op meer toeslag of zelfs andere toeslagen. De zorgtoeslag van de overleden partner stopt automatisch. Kregen jullie huurtoeslag, dan krijg je na het overlijden van een partner automatisch bericht over de stappen die je dient te zetten.

Wanneer je inkomen lager wordt, kun je in aanmerking komen voor (een verhoging van de) huurtoeslag. Aan de andere kant geldt: erf je door het overlijden een vermogen, dan kan het zijn dat de huurtoeslag minder wordt of stopt.

Verandering kindgebonden budget

Mogelijk heb je na het overlijden van je partner recht op (meer) kindgebonden budget. Dit budget heeft namelijk alles te maken met je inkomen. Na een overlijden wordt de Belastingdienst hiervan op de hoogte gesteld en wanneer je recht hebt op kindgebonden budget wordt dit automatisch naar je overgemaakt.

Het kindgebonden budget is voor iedereen met kinderen onder de achttien jaar die onder een bepaalde inkomensgrens zit (deze is afhankelijk van het aantal kinderen), niet teveel vermogen heeft en de Nederlandse nationaliteit heeft.

Kinderbijslag

Voor de kinderbijslag verandert er eigenlijk niets. Was het de overleden partner die de kinderbijslag ontving, dan stuurt de SVB een formulier op zodat je dit kunt wijzigen.

Laad volgende
De website van je leven gaat over jouw leven. Wij willen 17 miljoen Nederlanders helpen meer grip te krijgen op hun financiën. Hen te helpen zelf keuzes te maken. Van verzekerd naar zelfverzekerd. Onze overtuiging is dat organisaties een actieve maatschappelijke rol moeten nemen. Om de dialoog aan te gaan. Te luisteren en te handelen. Jou te helpen met inzichten en feiten. We streven naar transparantie; voor onze eigen organisatie én voor de samenleving. Ook als dat ongemakkelijk is. Daarom hebben wij de Website van je leven ontwikkeld.