De website van je leven.

Wat zijn de risico’s als ik eigen baas word?

Leestijd: 5 minuten x bewaard als favoriet
Marike Ooms

Werk je voor een baas, dan zijn een paar zaken doorgaans voor je geregeld. Je krijgt maandelijks loon uitgekeerd, je krijgt eens per jaar vakantiegeld, je bent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en voor aansprakelijkheid en bij veel werkgevers bouw je een pensioen op. Begin je voor jezelf, dan zijn deze zaken automatisch niet meer voor je geregeld. Je hebt de vrijheid om hier zelf keuzes in te maken, maar ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar jezelf toe. Wees je bewust van de risico’s!

Pensioen

Bij veel werkgevers is het mogelijk automatisch een pensioen op te bouwen. Daar hoef je zelf verder niets voor te doen. Daar staan veel mensen dus ook niet bij stil. Begin je voor jezelf dan heb je hier wel keuzes in te maken. Nog steeds zijn er heel veel startende ondernemers die niet voor hun pensioen sparen. Veel kleine zelfstandigen hebben al moeite genoeg om hun hoofd boven water te houden, die willen niet ook nog eens honderden euro’s per maand opzij zetten voor hun oude dag. Dat komt dan wel, denken ze. Niet helemaal waar natuurlijk, want sparen voor een pensioen is juist gunstig voor een heel lange termijn. Hoe langer je spaart, hoe meer het pensioenpotje gevuld zal zijn.

Ook kleine, startende ondernemers zouden er dus goed aan doen om na te gaan hoeveel zij straks naast hun AOW uitgekeerd willen krijgen. Dan kunnen ze nu vast iets opzij zetten om het voor later goed geregeld te hebben. En niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun partner. Zonder pensioen bouw je namelijk ook geen nabestaandenpensioen op. Bedenk als zzp’er dus - liefst zo snel mogelijk want dat levert op de lange termijn het makkelijkst het meest op – wat je opzij kunt leggen om in elk geval vast te beginnen met het sparen voor later en ga ook daadwerkelijk beginnen. ‘Later zien we dan wel’ gaat in het geval van pensioensparen niet echt op.

Arbeidsongeschiktheid

Veel ondernemers twijfelen over het al dan niet aangaan van een arbeidsongeschiktheidverzekering. Niet zozeer omdat ze twijfelen over het nut ervan, wel omdat deze verzekering erg duur kan zijn. Voor wie een eenmanszaak heeft, betekent arbeidsongeschiktheid dat álle inkomsten in één klap wegvallen. Dat is een belangrijke reden om je hiervoor wel te verzekeren. Toch zijn er ook veel jonge, fitte ondernemers die ervoor kiezen zich niet te verzekeren. Vanzelfsprekend loop je dan wel een risico. Kies je ervoor om je niet te verzekeren, zet dan in elk geval elke maand een klein bedrag opzij waarmee je een korte periode waarin je ziek bent zelf kunt dekken.

Steeds meer is men zich bewust van de noodzaak voor zzp’ers om zich te verzekeren tegen onder andere arbeidsongeschiktheid. Daarom zijn er bijvoorbeeld broodfondsen in het leven geroepen. Daarin komt een aantal ondernemers samen die ieder potjes opbouwen om elkaar financieel te steunen bij arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds bestaat bij de gratie van onderling vertrouwen. De hoogte van je maandelijkse inleg bepaalt hoeveel je bij ziekte krijgt uitgekeerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Werk je op de bouw of in een andere sector waar schade door jouw toedoen behoorlijk kan oplopen, dan is het verstandig je wel tegen deze risico’s te verzekeren. Met jouw inkomsten lukt het nooit een potje op te bouwen waarmee je dit soort schade kunt dekken. In dat geval kun je een bedrijfsrisicoverzekering afsluiten. Heb je een adviserende rol, dan helpt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering je op het moment dat je een verkeerd advies hebt gegeven en je aansprakelijk bent voor fouten die daardoor zijn gemaakt.

Ook in dit soort situaties kunnen de kosten zo hoog oplopen, dat je ze maar liever verzekerd hebt. Hetzelfde geldt wanneer je goederen vervoert, je in juridische geschillen kunt belanden, je verantwoordelijkheid hebt over anderen en je met grote bedragen werkt en veel kosten maakt. In die situaties is het altijd verstandig om risico’s te vermijden, want mocht er iets misgaan, dan kun jij die lasten zelf niet dragen.

Faillissement

Voor heel veel zaken kun je je als zelfstandig ondernemer verzekeren, maar voor sommige dingen niet. Mocht je het met je onderneming uiteindelijk niet redden, dan ben je als eigenaar persoonlijk aansprakelijk voor de schulden. Je bent dan niet alleen je bedrijfsbezittingen, maar ook je privébezittingen kwijt. Zeker bij een eenmanszaak of VOF is dat een reëel risico.

Laat je als startende ondernemer niet afschrikken door alle keuzemogelijkheden, maar juist sterken. Bereken online wat de kosten zijn voor een paar verzekeringen die de sprong naar zelfstandig ondernemerschap misschien wel veel minder eng maken. In heel veel beroepsgroepen vallen die kosten reuze mee – en geniet je wel van veel extra zekerheid.

Laad volgende
De website van je leven gaat over jouw leven. Wij willen 17 miljoen Nederlanders helpen meer grip te krijgen op hun financiën. Hen te helpen zelf keuzes te maken. Van verzekerd naar zelfverzekerd. Onze overtuiging is dat organisaties een actieve maatschappelijke rol moeten nemen. Om de dialoog aan te gaan. Te luisteren en te handelen. Jou te helpen met inzichten en feiten. We streven naar transparantie; voor onze eigen organisatie én voor de samenleving. Ook als dat ongemakkelijk is. Daarom hebben wij de Website van je leven ontwikkeld.